ZOMI FORUM – Yangon YMCA ah

23forum

ZOMI FORUM - Yangon YMCA ah ECODS makaih na tawh ih ZOMI FORUM, Yangon YMCA hall ah tuni 23/8/2014 in na sia tak-in a kineih lai tak hi! 1. Sia Enno 2. Pu Cin Sian Thang 3. Pu Hang Za Thawn te'n thu sung ziahziah uh. Tuni nitak lam 5:00pm aa man ding hi a, … [Read more...]