Na lungsim tung peuhleh

27zingsol

Na lungsim tung peuhleh Tua nitak ka lup in zan 11 sat khin hi. Tawlet pua lam ah guahsi phin seuhseuh hi. Zanpuan sungah ka lutsuk kawm in ka kiphotsakna nai ka sawk phei hi. Ka nai na khawl hi. Nai tang lei mangngilh hita veng maw. Hizah khuadam lak ah tawh kik ding … [Read more...]